Johan Nygaardsvold – Tiden og valgene

 

Produsert av Klipp og Lim Media AS

for

Johan Nygaardsvold Museum

/ Malvik Kommune

 

 

 

Prosjektleder:

Kjersti Forbord, kultursjef - Malvik kommune

 

Produsent:

Per A. D. Jynge, Klipp og Lim Media AS

 

 

Redaksjonsgruppe tekst:

 

Leder redaksjonsgruppe:

Birgitta Odén, regionkonservator

 

Kåre Bachmann, lektor - Malvik vgs

Eirik Haugen, lektor - Ole Vig vgs

Harald A. Nissen, stipendiat - NTNU

 

Tekstforfatter:

Frank Furseth - Klipp og Lim Media.

Frank Furseth har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

 

 

Fagkonsulenter:

Harald Berntsen, historiker

 

Anne Løvås, museumspedagog - Rikspolitisk senter Eidsvoll 1814

Hanna Mellemsether, historiker/konservator – Trøndelag Folkemuseum

Svein Henrik Pedersen, historiker  (Korrekturleser)

Astrid Wale, stipendiat - NTNU

 

 

Takk til:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening

Norsk Filminstitutt

NRK

NRK Radioarkivet

NTNU – Universitetsbiblioteket

Rikspolitisk Senter Eidsvoll 1814

Trøndelag Folkemuseum

 

Klasse 3B - Malvik vgs

Klasse 3 AAB - Ole Vig vgs

 

 

Samarbeidspartnere:

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Malvik v.g.skole

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Ole Vig v.g.skole

Trøndelag Folkemuseum

Klipp og Lim Media AS, Trondheim

NRK Tyholt v/journalist/producer Bjørn Stuevold

NRK v/juridisk direktør Olav Nyhus

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo

Rikspolitisk Senter Eidsvoll 1814 v/direktør Erik Jondell

NTNU Historisk Institutt

SINTEF